О НАМА

Prva novina „Narodna volja“, čiju tradiiju nastavlja „Naš glas“, štrampana je u Smederevu 7. oktobra 1875. godine. Pod današnjim nazivom novina se štampa od 12. marta 1953. godine.

 

Adresa: Trg Republike br. 6, Smederevo

 

Direktor i glavni i odgovorni urednik je Prvoslav Radojkovic

 

Žiro račun kod NLB banke u Smederevu: 310-201497-32

Štampano izdanje štampa „APM print“ Beograd